ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 โครงการค่ายเติมแสงแห่งความฝัน จุดไฟปัญญา ณ โรงเรียนยางคำพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2561
โครงการค่ายเติมแสงแห่งความฝัน จุดไฟปัญญา ณ โรงเรียนยางคำพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2561
โรงเรียนยางคำพิทยาคม/ครูชุดสุภาพ-นักเรียนชุดนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น