รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
199 หมู่ 8 ถนนกระนวน-ท่าคันโท   ตำบลห้วยยาง  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 04-3210-712
Email : anukhaew@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :