ภาพกิจกรรม
To be Number 1 ตำบลห้วยยาง รับสมัครสมาชิกชมรมฯ ประจำปี 2561
To be Number 1 ตำบลห้วยยาง รับสมัครสมาชิกชมรม ประจำปี 2561 ตามโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก โดย นายสมชาย สุวรรณคาม นายกเทศบาลตำบลห้วยยาง เป็นประธาน รพ.สต.ห้วยยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนทุกภาคส่วน คณะครูและแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ณ หอประชุมศรียางคำ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,12:48   อ่าน 427 ครั้ง